Zelf bewust je relatie versterken

De meeste mensen willen een fijne relatie met hun partner en zijn bereid zich daar voor in te zetten. Ook wanneer ze niet tevreden zijn, blijven mensen vaak bij hun partner en proberen ze naar vermogen het tij te keren. Ze begrijpen dat een relatie een zaak is van twee personen en dat je door middel van je eigen innerlijke houding en gedrag een positieve invloed kunt hebben.

Tips

Hieronder volgen een paar opmerkingen en tips waarvan is gebleken dat ze helpen in de praktijk.

  • Neem elkaar niet voor lief. Toon oprechte belangstelling voor elkaar en neem de tijd voor elkaar.
  • Luister met aandacht vanuit de wens je partner te willen begrijpen. Denk niet dat je 'al weet wat er komt', denk niet voor elkaar. En als je het toch denkt te weten, check dan of dat wat je denkt ook echt waar is.
  • Stop met het geven van kritiek. Start met het uiten van waardering. Ook als je dat zelf mist van je partner.
  • Ga uit van de goede intentie van je partner. Misschien zijn jullie langzaam ontmoedigd geraakt en lijkt het alsof de 'wil' er niet meer is. Warm het vuurtje weer op, geef aan waar je naar toe wilt. Zeg bijvoorbeeld: 'ik wil het weer leuk hebben met je, ik zou zo graag weer met je willen lachen'.
  • Accepteer dat je oké en genoeg bent zoals je bent en je partner ook. Stel je verwachtingen bij, wees realistisch en focus je aandacht op wat goed gaat. Alles wat je aandacht geeft groeit.

Waar wacht je nog op?

Wanneer we niet meer tevreden zijn over onze relatie,  gedragen we ons onbewust of bewust anders dan wanneer we ons geliefd en gewaardeerd voelen. We ervaren meer afstand en houden vervolgens zelf ook meer afstand.

Vermijden of aanvallen

Sommige mensen vermijden een gesprek uit angst voor een conflict of gedoe. Anderen reageren emotioneel omdat ze zich niet gezien of gehoord voelen en gaan over tot de aanval.

Pijnlijk ping-pongen

Vaak raken partners verzeild in een pijnlijk ping-pong gevecht en discussies die de zaak alleen maar verslechteren. En waarbij beide partners aandeel in en last van hebben.We vinden het meestal volkomen logisch en normaal wat we zelf denken, voelen en doen. Onze privé logica steunt ons hierbij onvoorwaardelijk.

Zien wat we denken te zien

Toch is het heel belangrijk te beseffen dat we allemaal door onze eigen beperkte en gekleurde bril naar de werkelijkheid kijken. We zien niet wat er is, maar wat we denken dat er is.

Luisteren om te begrijpen

Wanneer we onze relatie willen versterken, beseffen en accepteren we dat we allemaal onze eigen werkelijkheid ervaren. Dat luisteren naar elkaar om elkaar te begrijpen, geen luxe maar broodnodig is om elkaar beter te leren kennen, rekening met elkaar te kunnen houden, en elkaar lief te kunnen hebben.