Van Harte Liefhebben

Vraag jij je wel eens af ‘waar is die prins(es) gebleven op wie ik verliefd werd?’ en ‘waar is de persoon die ik vroeger was?’ Lijkt de ijstijd in jullie relatie te zijn aangebroken en willen jullie de boel weer opwarmen?

Voor lief nemen

Weet je nog wat je vroeger zo leuk vond aan jullie relatie, aan je partner? Merk je dat je nu meer let op wat je niet leuk vindt? Denk je vaak ‘daar gaan we weer!’ Nemen jullie elkaar steeds vaker voor lief? Voel je je niet gehoord en niet begrepen? Luisteren jullie voornamelijk om te reageren in plaats van elkaar te begrijpen?

Als je deze situatie herkent, is het de hoogste tijd voor relatieonderhoud. De training ‘Luisteren om elkaar te begrijpen’ kan jullie daarbij helpen. Want alleen als we oprecht naar elkaar luisteren vanuit de wens elkaar te willen begrijpen – en elkaar dus niet snel van repliek dienen- ontstaat er echt contact. En dat kan knap lastig zijn. We beoordelen het gedrag van onze partner meestal op basis van onze ervaring. “Ik voel me aangevallen, dus jij valt mij aan!” Terwijl we ons eigen gedrag beoordelen op basis van onze intentie. “Ik bedoel het goed, dus jij hoeft je niet zo … te voelen.”
Let op: deze training is alleen bedoeld voor mensen die bij elkaar willen blijven, hun relatie willen versterken en naar hun eigen gedrag durven kijken!

“Liefde zit er niet alleen maar, als een steen. Het moet worden gemaakt, als brood; telkens opnieuw gemaakt, nieuw gemaakt.”  – Ursula K. Le Guin

Je geliefd voelen is niet ‘houden van’.

Veel mensen reageren ‘lief’ wanneer ze zich geliefd voelen. Wanneer ze zich een periode minder of niet geliefd voelen, slaat de twijfel toe. Houd ik nog wel van je? Maar ‘houden van’ is meer dan een aangenaam gevoel als reactie op ‘lief’ gedrag van je partner.

‘Houden van’ is proactief en vloeit voort uit de innerlijke houding: ‘ik wil dat jij je geliefd voelt door mij’. Wanneer je op deze manier van je partner houdt en je partner van jou, voelen jullie je beiden geliefd.

“Liefde is geen emotie, Liefde is een relatie, een verhouding.”  – Rudolf Dreikurs

Houden van elkaar is iets dat je doet en kunt ontwikkelen. Het is geen gevoel dat uit de lucht komt vallen en er in één keer niet meer is. Het heeft alles te maken met aandacht en oprechte interesse voor elkaar en het serieus nemen van elkaars perspectief.

“Liefde betekent actief bezig zijn met het leven en de groei van de ander.”
– 
Irvin D. Yalom

Jij en Ik

Wanneer we verliefd zijn en een relatie beginnen, gedragen we ons als partners onbewust op een manier die door de ander als prettig wordt ervaren. Hierdoor voelen we ons beiden geliefd, geaccepteerd en waardevol.

De zonzijde

We ervaren verbondenheid en willen graag bij elkaar zijn. We zoeken vaak lichamelijke nabijheid, vertrouwen elkaar en elkaars goede bedoelingen.

We ontspannen en zijn op ons best: vriendelijk, behulpzaam, vergevingsgezind, grappig, geduldig, begripvol, geïnteresseerd, meelevend. Op deze manier overbruggen èn verkleinen we keer op keer de afstand die er is en ervaren we nabijheid.

De schaduwzijde

Wanneer er problemen ontstaan, gedragen we ons als partners onbewust op een manier die door de ander als onprettig wordt ervaren. Hierdoor voelen we ons beiden vaak afgewezen, onbegrepen, bekritiseerd, niet gezien, niet gehoord, of zelfs waardeloos. We ervaren afstand tot onze partner en stress.

In een poging onszelf te beschermen, te verdedigen of de oude – in onze ogen ‘normale’ – situatie op te eisen, gedragen we ons meestal niet zo best: we reageren onvriendelijk, afstandelijk, koel, aanvallend, kritisch, betweterig, verdedigend, angstig, vermijdend. Met als resultaat nog meer afstand, nog meer onbegrip, nog meer gevoelens van eenzaamheid.

Patroon doorbreken

Het kan lastig zijn alleen of met z’n tweeën het tij te keren. Zeker als jullie blijven steken in oude beelden, conclusies, verwijten, ruzie maken, omzeilen, vermijden en negeren. Waardoor echt naar elkaar luisteren niet lukt omdat jullie beiden gehoord en begrepen willen worden.

“Liefde heerst niet, maar zij vormt – en dat is meer”
– 
Johann Wolfgang von Goethe

Wil je als partner de boel weer vlot trekken en ben je bereid naar je eigen aannames en aandeel te kijken? Is het je wens te leren luisteren naar je partner zonder vooroordeel, om hem of haar echt beter te leren kennen? Dan is de training ‘Leren luisteren om elkaar te begrijpen’ iets voor jullie. Let op: het is alleen nog mogelijk afspraken te maken tot en met december 2021.

“Volwassen liefde is liefhebben, niet geliefd zijn.”  – Irvin D. Yalom

Zijn jullie op zoek naar therapie? Hebben jullie hulp nodig vanwege ernstige problemen zoals overspel en/of agressie, een alcohol-, drugs-, medicijn-, seks-, gok-, chat- of game-verslaving, zoek dan hulp bij een erkende relatietherapeut of de GGZ. Ook wanneer 1 van jullie een ernstig minderwaardigheidscomplex heeft ontwikkeld (af en toe gevoelens van minder/meer waarde ervaren is menselijk). Je huisarts kan jullie hierbij adviseren.