Van Harte Leven

Wanneer we ons leven aardig op orde hebben en prettige relaties onderhouden, ervaren we dat het ons goed gaat en voelen we ons gelukkig. We kunnen ons echter ook ontevreden en ongelukkig voelen. Vaak lukt het ons zelf of met behulp van een partner, vriend of familielid ons leven een positieve wending te geven. Soms lukt dit niet. Het is behoorlijk lastig jezelf 'los' te denken met de logica waarmee je jezelf ook 'vast' denkt. Tijdelijke ondersteuning vanuit een ander perspectief kan de boel weer vlot trekken.

Doelgroep

Iedereen vanaf 18 jaar die zelf bewust wil leven, zich zelf beter wil leren kennen en daarbij de confrontatie met zichzelf niet uit de weg gaat, is welkom in mijn praktijk. Voorwaarde is wel dat je voor jezelf kunt zorgen, zelf contact met me opneemt, geen psychische aandoening hebt, niet depressief bent en geen suïcidale gedachtes hebt.

Klachten en thema's

We zijn als mensen meestal pas geneigd 'wakker te worden' en ons anders te leren gedragen wanneer we last krijgen van de gevolgen van ons handelen. En die gevolgen kunnen zowel lichamelijk zijn: vermoeidheid, hyperventilatie, spanning als psychisch: stress, piekeren, gevoelens van onzekerheid, twijfel, minderwaarde, irritaties. Veel mensen geven daarnaast aan last te hebben van grensoverschrijdend gedrag van anderen, vinden het lastig zelf wensen te uiten en grenzen te stellen aan hun eigen gedrag, of voelen zich verantwoordelijk voor de gevoelens en grenzen van anderen.

Het beeld van mijzelf en anderen

In essentie zijn de meeste klachten en thema's terug te voeren op de manier waarop wij over onszelf, anderen en onze plek in de wereld denken. Als kind hebben we op basis van onze eerste jeugdervaringen onbewust een route kaart, een navigatiesysteem ontwikkeld. Het vertelt ons wie wij zijn, wie anderen zijn, en wat we moeten doen willen we ons erbij horen voelen en van waarde weten. Dit navigatie systeem heeft ons vroeger meestal geholpen. We gebruiken het echter nog steeds om nieuwe situaties te begrijpen en ons gedrag te kunnen bepalen. We kunnen er meestal aardig mee uit de voeten.

Zelfreflectie en update

Wanneer we klachten ontwikkelen betekent het echter dat we toe zijn aan een update. Toch zijn we in eerste instantie geneigd ons hele systeem, onze privé logica, in tact te laten. We richten onze aandacht meestal op wat er buiten ons is en op wat anderen doen. Deels omdat we zelf vaak blind zijn voor onze eigen subjectieve conclusies en aannames. We geloven dat wat we denken ook echt waar is. Hoe 'geloviger' we zijn, hoe meer we onszelf identificeren met wat we denken, hoe sterker we onszelf 'vast' denken. Met alle herkenbare gevoelens die daarbij horen. Veel mensen zeggen 'the story of my life' en 'dat heb ik nu altijd'. Jezelf ontwikkelen betekent daarom altijd: je blik naar binnen richten, jezelf onderzoeken en zelf  bewust je doelen bepalen en hoe je vooruit wilt.

is bewust leven

We hebben niet altijd invloed op wat ons overkomt en wat we meemaken. We hebben wel invloed op hoe we omgaan met wat we meemaken en ons overkomt. Wanneer we vastlopen in onze eigen manier van denken en doen, is het raadzaam hulp te zoeken. We zijn immers geneigd naar onszelf toe te redeneren. Voor werkelijke ontwikkeling hebben we elkaar nodig als spiegel. In de relatie met anderen kunnen we bewust ervaren hoe we reageren en hoe anderen op ons reageren. We kunnen oefenen met nieuw gedrag en ervaren wat er dan gebeurt en hoe dat voelt. En daar is moed voor nodig.

Moed

Iedereen die zich wil ontwikkelen heeft moed nodig. Waarom? Ontwikkelen betekent dat je iets nieuws gaat doen, iets dat je nog niet eerder hebt gedaan. En waarvan je dus ook niet weet wat het gevolg zal zijn. Voor veel mensen is dat zo spannend dat ze liever blijven zitten waar ze zitten, dan dat ze het risico nemen en de sprong wagen. Daarom kan iedereen die zich wil ontwikkelen wel wat moed gebruiken. Moedige mensen gaan lastige situaties niet uit de weg. Ze gaan er juist op af. Vaak met een kloppend hart. Moedige mensen doen bewust wat nodig is ook al voelt het onwennig aan. Ze durven te leven met een vraagteken, zonder de garantie dat iets 'goed' of 'fout' uitpakt.

Ontwikkelen betekent vaak ontregelen

Moedige, bewuste mensen kennen net als iedereen angst en onzekerheid. Ze besluiten echter dat er iets anders belangrijker is dan hun angst voor afwijzing, afkeuring, kritiek, eenzaamheid. Of het nu hun eigen gezondheid betreft, de relatie met hun partner, kinderen, ouders, collega's, buren, ze laten zich leiden door de vraag 'wat kan ik nu doen dat helpend is?' Ze durven oude (denk) patronen te veranderen, en optimisme en hoop een kans te geven. Ze ontregelen verwachtingspatronen door hun aandacht te richten op wat ze bewust willen bereiken.

Naar een nieuw evenwicht

Jezelf ontwikkelen houdt dus in dat je bewust kiest voor een periode van onzekerheid. Veel mensen ervaren twijfel. Het oude denken is nog erg actief en vanzelfsprekend. De nieuwe richting verdient veel bewuste aandacht en oefening. Het duurt soms even voordat er een nieuw evenwicht ontstaat. Ook in je relaties met anderen. Je zult zien dat mensen wisselend reageren wanneer jij jezelf anders gaat gedragen. Niet iedereen zal dit plezierig vinden. Het is mogelijk dat sommige mensen uit je leven verdwijnen en anderen een grotere rol gaan spelen.

Realisme en optimisme

Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat een nieuw evenwicht niet betekent dat je vanaf dat moment alleen maar aangename gevoelens zult ervaren. Het betekent wel dat je veerkracht hebt ontwikkeld, mee kunt buigen, durft vallen en daarna weer opstaat. Vanuit het optimistische geloof in je eigen ontwikkelingsmogelijkheden.