Van Harte Leven

Wanneer we van harte leven, hebben we oog voor wat er om ons heen gebeurt. We voelen ons betrokken en dragen graag en ruimhartig bij. We halen daarbij het beste uit onszelf en moedigen anderen aan dat ook te doen. In de omgang met anderen reageren we meelevend, vriendelijk en mild. We luisteren om te begrijpen, met interesse en oog voor het grotere geheel. We doen wat nodig is in de situatie waarin we ons bevinden. We durven onze wensen en grenzen aan te geven wanneer dat nodig is.

Wees de verandering die je wilt zien in de wereld

We zijn optimistisch ingesteld en vertrouwen op onze vermogens en veerkracht. Wat er ook gebeurt, we kunnen het wel aan. Zelfstandig en samen met anderen. We beseffen dat de wereld er niet voor ons is maar dat wij er zijn voor de wereld. We beseffen dat het er niet om gaat wat we uit de wereld halen maar wat wij in de wereld -te weeg - brengen. Daarom gedragen we ons gelijkwaardig en respectvol als we meer gelijkwaardigheid en respect willen ervaren. Zo creëren we de wereld waarin we van harte samen leven met anderen.

Panta rhei

We beseffen dat leven een continu interactief proces van (mee)bewegen, groeien en veranderen betekent. Dat we onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven. En dat onze keuzes dus altijd gevolgen hebben voor andere mensen, het grotere geheel. Dat niets blijvend of zeker is, ook al lijkt het wel zo. Situaties en gevoelens , zowel plezierige als onplezierige, zijn momentopnames. De enige zekerheid die we hebben is dat we zelf kunnen bepalen hoe we om gaan met wat we meemaken. We kunnen altijd creatief zowel oude als nieuwe keuzes maken.

"Hij, die met zijn handen werkt, is een arbeider.
Hij, die met zijn handen en zijn hoofd werkt is een vakman.
Hij, die met zijn handen, hoofd en hart werkt is een kunstenaar."
- Fransicus van Assisi

We ervaren zowel gevoelens van geluk als gevoelens van verdriet, teleurstelling en pijn. We durven op anderen te vertrouwen, hulp te geven en te vragen wanneer dit nodig is.

Doelgroep

Ervaar je dat je vooruit wilt en tijdelijk lastig vooruit komt? Motiveert je huidige situatie je tot zelfreflectie en ontwikkeling? Ben je nieuwsgierig, durf je in de spiegel te kijken? Durf je te experimenteren? Dan ben je tot en met december 2021 welkom in mijn praktijk.

Voorwaarde is wel dat je volwassen en mentaal gezond bent. Dat wil zeggen dat je: géén acute nood ervaart, voor jezelf kunt zorgen, beseft dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en gedrag, zelf contact met me opneemt, en je aan gemaakte afspraken houdt. Als zelfstandig sociaal-psycholoog bied ik psychologische diensten aan, geen therapie, geen 24 uurs zorg en geen acute hulp bij psychisch ongemak.

Heb je hulp en therapie nodig vanwege een psychische stoornis en ernstige, acute psychische problemen? Ben je in de war, erg angstig, getraumatiseerd, depressief, suïcidaal, verslaafd aan alcohol, medicijnen of drugs? Heb je een minderwaardigheidscomplex in plaats van 'normale' gevoelens van minder of meerwaarde? Zoek dan hulp bij een GZ instelling, bij zelfstandige GZ psychologen en gespecialiseerde hulpverleners.

is gelijkwaardig samen leven

Iedereen die haar of zijn leven bewust een andere wending en een nieuwe impuls wil geven, neemt de regie in eigen hand. En accepteert daarmee de sociale verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, gedrag en de gevolgen. Gevolgen voor jezelf en anderen. Vrijheid gaat altijd gepaard met verantwoordelijkheid.

"Gelijkwaardigheid is de ziel van vrijheid; er is in feite geen vrijheid zonder gelijkwaardigheid." - Frances Wright

Dat vergt moed. Waarom? Je kiest voor reflectie en ontwikkeling en je durft de ongelijkwaardigheid in je zelf, in de manier waarop je denkt en doet in relatie tot anderen onder ogen te komen. Je durft vervolgens te kiezen voor nieuwe ideeën op basis van gelijkwaardigheid en ander gedrag. Voor een pad dat er nog niet is en ontstaat omdat jij het al gaande maakt. Zonder dat je precies weet wat de gevolgen zullen zijn.

Veel mensen ervaren hierbij gevoelens van onrust. Dat is heel normaal omdat we nu eenmaal graag zekerheid willen. Moedig ben je als je stappen durft te zetten die ontregelen. Zonder de garantie dat het 'goed' of 'fout' uitpakt.

"Moed is de bereidheid te beginnen zonder enige garantie op succes."
Johann Wolfgang von Goethe

Realisme en optimisme

Je weer 'jezelf' voelen, betekent niet dat je voortdurend in een flow zit, doet waar je zin in hebt en je alleen nog maar gelukkig voelt.

Het betekent dat jij jezelf, met al je gedachten en gevoelens, je fijne ervaringen en je kwetsuren, of je er nu blij en trots op bent of niet, aanvaardt. Vanuit het idee 'zo ben ik op dit moment geworden'. En vervolgens zelf bewust kiest hoe je wilt zijn, hoe je wilt leven en om wilt gaan met anderen. Je beseft bovendien dat ieder mens hetzelfde is als jij en hetzelfde recht heeft dit te doen. Ieder mens is van gelijke waarde als jij.

Jij, de andere Mij

Wanneer je dit beseft, kies je voor autonomie en sociale verantwoordelijkheid. Want als jij er helemaal mag zijn, mogen anderen dat ook. Als jij je wensen en grenzen mag aangeven, mogen anderen dat ook. Als jij fouten mag maken, mogen anderen dat ook. Als jij ruimte mag innemen, mogen anderen dat ook. Je beseft dat je met samenwerking meer bereikt dan met competitie, overtuigen, afdwingen en opeisen.

Met iedere bewuste nieuwe stap word je innerlijk sterker en ontwikkel je veerkracht. Je raakt steeds meer 'in jezelf gezekerd'. In plaats van je door anderen te laten leiden, vertrouw je op je eigen beoordelingsvermogen. Je laat je door anderen inspireren maar neemt niet zomaar iets aan omdat het met overtuiging wordt gebracht.

Creatieve kracht

Je beschikt over een enorme creatieve kracht. Ook al ervaar je dat momenteel misschien niet. Jij bepaalt wat je aandacht geeft, wat je in jezelf laat groeien en wat niet. Alleen jij kunt jezelf aansturen en in beweging brengen. Waar wacht je nog op?

"Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico's nemen, regels breken, fouten maken, en plezier maken."  - Mary Lou Cook