Van Harte Leven

Wanneer we ons leven op orde hebben en prettige relaties onderhouden, ervaren we dat het ons goed gaat en voelen we ons gelukkig. We kunnen ons echter ook ontevreden en ongelukkig voelen. Vaak lukt het ons zelf of met behulp van een partner, vriend of familielid ons leven een positieve wending te geven.

Soms lukt dit niet. Het is behoorlijk lastig jezelf 'los' te denken met de logica waarmee je jezelf ook 'vast' denkt. Ook als je staat te trappelen om in beweging te komen.

Doelgroep

Ben je volwassen, wil je vooruit en van harte leven in plaats van te overleven? Wil jij jezelf ontwikkelen en durf je de confrontatie met jezelf aan te gaan? Dan ben je welkom in mijn praktijk.

Voorwaarde is wel dat je voor jezelf kunt zorgen, zelf contact met me opneemt, psychisch gezond bent en dus geen psychische aandoening hebt, niet depressief bent en geen suïcidale gedachtes hebt. Ik verleen psychologische diensten en geen hulp.

Zelfreflectie en update

Wanneer je klachten ontwikkelt, stagneert er iets in je. Het stroomt niet meer en het is tijd voor een update. Je automatische gedachtenstroom onderbreken door met bewuste aandacht waar te nemen wat er in je leeft.

Het is lastig dit in je eentje te doen. We hebben meestal niet geleerd hoe je onderscheid maakt tussen 'wat er is' en 'wat ik denk dat er is'. Waarnemen is iets anders dan 'voor waar aannemen'.

We zijn zelf vaak blind voor onze eigen subjectieve aannames en conclusies. We geloven dat wat we denken ook echt waar is. Hoe 'geloviger' we zijn, hoe meer we onszelf identificeren met wat we denken, hoe sterker we onszelf 'vast' denken. Met alle gevolgen van dien.

Niet alles geloven wat je denkt

Jezelf ontwikkelen betekent daarom altijd: je bewust worden dat je niet bent wat je denkt en voelt. Breken met oude patronen die gebaseerd zijn op oude ervaringen. Beseffen dat de houdbaarheidsdatum van wat we denken en geloven niet verder reikt dan dit moment. Of al veel eerder is overschreden.

 

is moedig leven

Iedereen die zich wil ontwikkelen heeft moed nodig. Waarom? Ontwikkelen betekent dat je iets nieuws gaat doen, iets dat je bewust wenst en nog niet eerder hebt gedaan. En waarvan je dus ook niet weet wat het gevolg zal zijn. Veel mensen ervaren dat dit gepaard gaat met gevoelens onrust. En dat is eigenlijk heel normaal.

Moedig ben je als je lastige situaties niet uit de weg gaat maar er juist op afgaat. Vaak met een kloppend hart. Moedig ben je als je doet wat nodig is, ook al voelt het onwennig aan. Moedig ben je als je stappen durft te zetten die ontregelen. Zonder de garantie dat het 'goed' of 'fout' uitpakt.

Naar een nieuw evenwicht

Jezelf ontwikkelen houdt in dat je bewust kiest voor een andere aanpak. Je verliest je niet meer in wat je hebt bedacht, je geeft het aandacht. Je vertrouwde manier van denken, voelen en doen is inzet begin nog erg actief en vanzelfsprekend. Je nieuwe aanpak verdient daarom veel bewuste aandacht.

Het duurt soms even voordat er een nieuw evenwicht ontstaat. Ook in je relaties met anderen. Je zult zien dat mensen wisselend reageren wanneer jij je anders gaat gedragen. Niet iedereen zal dit plezierig vinden. Het is mogelijk dat sommige mensen uit je leven verdwijnen en anderen een grotere rol gaan spelen.

Realisme en optimisme

Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat een nieuw evenwicht niet betekent dat je vanaf dat moment alleen maar in een flow zit en aangename gevoelens zult ervaren. Het betekent wel dat je innerlijk sterker wordt en veerkracht ontwikkelt.  Je raakt steeds meer 'in jezelf gezekerd' en ontwikkelt meer eigen waarde. Je leert meebewegen, durft te vallen en weer op te staan.

Hier en Nu

Je leeft HIER en je leeft NU. Je beschikt over een enorme creatieve kracht. Het is tijd om die te gebruiken voor iets nieuws dat NU nodig is.

Jij bepaalt wat je aandacht geeft, wat je in jezelf laat groeien en wat niet. Jij bepaalt hoe je vandaag wilt zijn en welke stappen je zet. Alleen jij kunt jezelf aansturen en in beweging brengen. Jij bent aan zet!