Van Harte Leven

Wanneer we in ons element zijn, ervaren we dat het 'stroomt'. We leven graag en ruimhartig. We halen het beste uit onszelf en moedigen anderen aan dat ook te doen. In de omgang met anderen reageren we ontspannen, mild en vriendelijk. We zijn meer bezig met 'doen wat nodig is in de situatie waarin we ons bevinden' dan met 'handelen vanuit eigen belang'. We durven onze wensen en grenzen te uiten wanneer dat nodig is.

We zijn optimistisch ingesteld en vertrouwen op onze vermogens en veerkracht. Wat er ook gebeurt, we kunnen het wel aan. Zelfstandig en met de hulp van anderen.

We beseffen dat leven een continu interactief proces van bewegen, groeien en veranderen betekent. Dat we in de wereld leven in plaats van erop. En dat onze keuzes altijd gevolgen hebben voor andere mensen, het grotere geheel. Dat niets blijvend of zeker is, ook al lijkt het wel zo. Situaties en gevoelens , zowel plezierige als onplezierige, zijn momentopnames. De enige zekerheid die we hebben is dat we zelf bepalen hoe we om gaan met wat we meemaken. We kunnen altijd creatief zowel oude als nieuwe keuzes maken.

"Hij, die met zijn handen werkt, is een arbeider.
Hij, die met zijn handen en zijn hoofd werkt is een vakman.
Hij, die met zijn handen, hoofd en hart werkt is een kunstenaar."
- Fransicus van Assisi

We ervaren zowel gevoelens van geluk als gevoelens van verdriet, teleurstelling en pijn. We durven op anderen te vertrouwen, hulp te geven en te vragen wanneer dit nodig is.

Doelgroep

Ervaar je dat je vooruit wilt en lastig vooruit komt? Motiveert je huidige situatie je tot zelfreflectie en ontwikkeling? Ben je nieuwsgierig, durf je in de spiegel te kijken en je eigen gedrag te onderzoeken? Durf je te experimenteren? Dan ben je welkom in mijn praktijk.

Voorwaarde is wel dat je volwassen en mentaal gezond bent. Dat wil zeggen dat je: voor jezelf kunt zorgen, beseft dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en gedrag, zelf contact met me opneemt, en je aan gemaakte afspraken houdt. Als sociaal-psycholoog bied ik 'mijn diensten' aan. Mijn werk beschrijf ik daarom als 'dienstverlenend' en niet als 'hulpverlenend'.

Heb je hulp en therapie nodig vanwege een psychische stoornis en ernstige psychische problemen? Ben je in de war, erg angstig, getraumatiseerd, depressief, suïcidaal, verslaafd aan alcohol, medicijnen of drugs? Heb je een minderwaardigheidscomplex in plaats van af en toe last van gevoelens van minder/meerwaarde? Zoek dan hulp bij een GZ instelling, bij zelfstandige GZ psychologen en gespecialiseerde hulpverleners.

is moedig leven

Iedereen die haar of zijn leven bewust een andere wending en een nieuwe impuls wil geven, neemt de regie weer in eigen hand. En daarmee de verantwoordelijkheid voor het eigen leven.

Dat vergt moed. Waarom? Je kiest voor reflectie en ontwikkeling, voor nieuwe keuzes en nieuw gedrag. Voor een pad dat er nog niet is en ontstaat omdat jij het al gaande maakt. Zonder dat je precies weet wat het gevolg zal zijn.

Veel mensen ervaren hierbij gevoelens van onrust. Dat is heel normaal omdat we nu eenmaal graag zekerheid willen. Moedig ben je als je stappen durft te zetten die ontregelen. Zonder de garantie dat het 'goed' of 'fout' uitpakt.

"Moed is de bereidheid te beginnen zonder enige garantie op succes."
Johann Wolfgang von Goethe

Realisme en optimisme

Je weer 'heel', congruent en in je element voelen, betekent niet dat je voortdurend in een flow zit en je alleen nog maar  gelukkig voelt.

Het betekent dat jij jezelf, met al je gedachten en gevoelens, je fijne ervaringen en je kwetsuren, helemaal accepteert en aanvaardt. En zelf bewust kiest vanuit welke innerlijke houding je leeft en om wilt gaan met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Daarmee neem je afscheid van slachtofferschap en afhankelijkheid en kies je voor autonomie en verantwoordelijkheid.

Met iedere bewuste nieuwe stap word je innerlijk sterker en ontwikkel je veerkracht. Je raakt steeds meer 'in jezelf gezekerd'. In plaats van je door anderen te laten leiden, vertrouw je op je eigen beoordelingsvermogen. Je laat je door anderen inspireren maar neemt niet zomaar iets aan omdat het met overtuiging wordt gebracht.

Je verzekert je van jezelf, leert jezelf steeds beter kennen en ontwikkelt meer eigen waarde. Je bent steeds minder met jezelf en het beschermen van je 'zelf' bezig. Je richt je aandacht meer en meer op wat er buiten jezelf is. Je leert met het leven mee te bewegen en geeft het daardoor onbewust steeds meer je eigen kleur.

Creatieve kracht

Je beschikt over een enorme creatieve kracht. Ook al ervaar je dat momenteel misschien niet. Jij bepaalt wat je aandacht geeft, wat je in jezelf laat groeien en wat niet. Alleen jij kunt jezelf aansturen en in beweging brengen. Waar wacht je nog op?

"Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico's nemen, regels breken, fouten maken, en plezier maken."  - Mary Lou Cook