Van Harte Leven

Wanneer we ons leven aardig op orde hebben en prettige relaties onderhouden, ervaren we dat het ons goed gaat en voelen we ons gelukkig. We kunnen ons echter ook ontevreden en ongelukkig voelen. Vaak lukt het ons zelf of met behulp van een partner, vriend of familielid ons leven een positieve wending te geven. Soms lukt dit niet en kan tijdelijke ondersteuning uitkomst bieden.

Doelgroep

Iedereen vanaf 18 jaar kan bij Centrum Animare terecht voor begeleiding, bewustwording en training bij:

  • stress, spanningsklachten, burnout
  • gevoelens van verdriet, angst en zorgen, eenzaamheid
  • onzekerheid en weinig zelfvertrouwen
  • 'grens gevallen': moeite met het herkennen en aangeven van grenzen, moeite met het respecteren van andermans grenzen
  • irritaties, een lastige omgang met andere mensen (waaronder je partner)
  • gevoelens van minder en meerwaarde
  • opvoedingsvragen
  • identiteit en zingevingsvragen

is bewust leven

We hebben niet altijd invloed op wat ons overkomt en wat we meemaken. We hebben wel invloed op hoe we omgaan met wat we meemaken en ons overkomt.Wanneer we vastlopen in onze eigen manier van denken en doen, is het raadzaam hulp te zoeken omdat we nu eenmaal heel veel zelfstandig maar meestal niet alleen voor elkaar krijgen. En daar is moed voor nodig.

Moed

Weet dan dat moedige mensen lastige situaties niet uit de weg gaan maar onder ogen zien.  Moedige mensen doen bewust wat nodig is ook al is het iets anders dan ze gewend zijn en voelt dit onwennig aan.

Doen waar je bang voor bent

Moedige, bewuste mensen kennen net als iedereen angst. Ze besluiten echter dat er iets anders belangrijker is dan hun angst voor afwijzing, afkeuring, kritiek, eenzaamheid. Of het nu hun eigen gezondheid betreft, de relatie met hun partner, kinderen, ouders, collega's, buren, ze laten zich leiden door de vraag 'wat kan ik nu doen dat helpend is?' We kunnen namelijk altijd iets doen.Zelfstandig hulpvragen hoort daar ook bij.