Van Harte Leven

Wanneer we in ons element zijn, ervaren we dat het 'stroomt'. We leven graag en ruimhartig. We halen het beste uit onszelf en reageren meestal ontspannen, vriendelijk en spontaan op gedrag van anderen.

We zijn optimistisch ingesteld en vertrouwen op onze vermogens en veerkracht. Wat er ook gebeurt, we kunnen het wel aan. Zelfstandig of met de hulp van anderen.

We beseffen dat leven een continu interactief proces van bewegen en veranderen betekent. Niets is blijvend of zeker. Ook gevoelens van geluk zijn momentopnames. De enige zekerheid die we hebben is dat we zelf bepalen hoe we om gaan met wat we meemaken. We kunnen altijd creatief oude en nieuwe keuzes maken.

We ervaren zowel gevoelens van geluk als gevoelens van verdriet, teleurstelling en pijn. We durven op anderen te vertrouwen, hulp te geven en te vragen wanneer dit nodig is.

Doelgroep

Ervaar je dat je vastloopt, jezelf vast-denkt, klem zet of op een andere manier vast blijft zitten in patronen waar je juist los van wil komen? Het is behoorlijk lastig jezelf 'los' te denken met je vertrouwde logica waarmee je jezelf ook 'vast' denkt. Ook als je staat te trappelen om in beweging te komen.

Ben je nieuwsgierig, durf je in de spiegel te kijken en te onderzoeken, te experimenteren? Besef je dat 'je alleen maar goed willen voelen' een illusie is? Dan ben je welkom in mijn praktijk.

Voorwaarde is wel dat je volwassen bent, dat wil zeggen dat je: voor jezelf kunt zorgen, beseft dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en gedrag en zelf contact met me opneemt.

Heb je therapie nodig vanwege een psychische stoornis? Ben je depressief, suïcidaal, verslaafd aan alcohol, medicijnen of drugs? Zoek dan hulp bij een GZ instelling, bij zelfstandige GZ psychologen en gespecialiseerde hulpverleners.

is moedig leven

Iedereen die haar of zijn leven bewust een andere wending en een nieuwe impuls wil geven, neemt de regie weer in eigen hand. En daarmee de verantwoordelijkheid voor het eigen leven.

Dat vergt moed. Waarom? Je kiest voor ontwikkeling, voor nieuwe keuzes en nieuw gedrag. Voor een pad dat er nog niet is en ontstaat omdat jij het al gaande maakt. Zonder dat je precies weet wat het gevolg zal zijn.

Veel mensen ervaren hierbij gevoelens van onrust. Dat is heel normaal omdat we nu eenmaal graag zekerheid willen. Moedig ben je als je stappen durft te zetten die ontregelen. Zonder de garantie dat het 'goed' of 'fout' uitpakt.

"Moed is de bereidheid te beginnen zonder enige garantie op succes."  Johann Wolfgang von Goethe

Realisme en optimisme

Je weer 'heel' en in je element voelen, betekent niet dat je voortdurend in een flow zit en je alleen nog maar  gelukkig voelt. Het betekent wel dat je met iedere bewuste nieuwe stap innerlijk sterker wordt en veerkracht ontwikkelt. Je raakt steeds meer 'in jezelf gezekerd'. In plaats van je door anderen te laten leiden, vertrouw je op je eigen beoordelingsvermogen. Je verzekert je van jezelf en ontwikkelt meer eigen waarde. Je leert met het leven mee te bewegen en het bewust je eigen kleur te geven.

Hier en Nu

Je leeft Hier en je leeft Nu. Je beschikt over een enorme creatieve kracht. Ook al ervaar je dat momenteel misschien niet.

Jij bepaalt wat je aandacht geeft, wat je in jezelf laat groeien en wat niet. Alleen jij kunt jezelf aansturen en in beweging brengen. Jij bent aan zet!

"Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun."  Mary Lou Cook