Op maandag 11 februari verzorgt Marion Balla (counsellor, consultant en internationaal docent, Ottawa, Canada) een interactieve dag-workshop in Nijkerk rond het thema Social Equality in the Workplace.

Marion Balla werkt, net als ik, vanuit de mensvisie en psychologie van Alfred Adler. Belangrijke kernwaarden uit Adlers psychologie zijn sociale gelijkwaardigheid, burgerrechten, wederzijds respect en het ontwikkelen van democratie op alle levensgebieden.

Sociale gelijkwaardigheid vereist een nieuwe manier van (persoonlijk) leiderschap en een nieuwe omgang met elkaar. Hoewel veel mensen gelijkwaardigheid zeggen na te streven, blijkt het in de praktijk nog niet zo eenvoudig te realiseren.

Op deze dag verkennen we samen het belang van sociale gelijkwaardigheid in onze werkrelaties en hoe we dit kunnen bevorderen. We onderzoeken verschillende leiderschapsstijlen, groepsprocessen, rechten en verantwoordelijkheden.

Daarnaast onderzoeken we welke gevoelens en welk gedrag de ontwikkeling van sociale gelijkwaardigheid en democratisch samen werken en -leven ondermijnen.

Je bent van harte uitgenodigd voor deze dag.

Zie de flyer voor verdere informatie en aanmelding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *