Pauline Hofstra

Pauline Hofstra werkt als psycho-sociaal werkende en heeft zowel HBO Maatschapelijk Werk
als Psychologie (WO aan de RUL) gestudeerd. 
Zij heeft Centrum Animare in 2005 opgericht en heeft inmiddels ruime ervaring als counselor, trainer en docent in het middelbaar en hoger beroeps onderwijs.

Ze is bestuurslid van de Nederlandse Werkgemeenschap
Individual Psychologie (NWIP) 
en maakt deel uit van het Adler Netwerk Nederland.
www.adlerspsychologie.nl
Daarnaast is ze onderdeel van het docententeam en bestuur van ICASSI, International Committee
of Adlerian Summer Schools and Institutes.
www.icassi.net

Pauline staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG)
www.de-nfg.nl
en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
www.rbcz.nu 

Pauline Hofstra-website 2017