Pauline Hofstra

Doen en ervaren, en op basis van die ervaring opnieuw keuzes maken. Vanuit de overtuiging dat ik op ieder moment 'heel' ben maar nooit 'af'. Zolang ik leef, raak ik nooit uitontwikkeld, nooit uitgegroeid. Net als een beukenootje 'heel' is, zich ontwikkelt tot een 'heel' plantje en door groeit tot een 'hele' beuk. Altijd 'heel' maar nooit 'af'.

Mijzelf zijn, is mijzelf worden

Het leven is voor mij geen probleem dat ik moet oplossen maar een realiteit die ik wil ervaren. Vaak een zoek-tocht , maar altijd met de nadruk op 'tocht', bewegen. Door moeilijkheden te overwinnen, ontwikkel ik moed, veerkracht, zelfrespect en leer ik mijzelf steeds beter kennen. Mijn pad naar innerlijke vrede loopt via zelfreflectie en zelfkennis. Ik heb het stuur van mijn leven altijd in handen. Ook als ik - bewust of onbewust - een niet helpende koers vaar. Ik help mijzelf soms in de puree en kan mijzelf er ook weer uithalen.

Met aandacht leven

In mijn dagelijks leven ervaar ik dat leven met aandacht - met open mind, hart en handen - me de minste energie kost en me in staat stelt adequaat te handelen. Ook in situaties waar stevige, duidelijke acties vereist zijn.

Professie

In mijn praktijk werk ik met mensen die op de één of andere manier vastlopen en weer in beweging willen komen. Mensen die zich willen ontwikkelen en daarbij naar zichzelf durven kijken. Ik beschik over een sterk analytisch denkvermogen en kan me goed inleven en verbinden met andere mensen. Ik werk systemisch, ben creatief, realistisch, optimistisch, meelevend en schuw de confrontatie niet.

Opleiding en Ervaring

Na het VWO te hebben afgerond in 1985, heb zowel voltijds HBO Maatschappelijk Werk als Sociale Psychologie (RUL) gestudeerd. In 2005 heb ik mijn praktijk Centrum Animare opgericht. Daarvoor was ik werkzaam in het onderwijs als docent, trainer en coach. Ik geniet ervan mij regelmatig bij te scholen en te laten inspireren. Persoonlijk en professioneel.  Zo heb ik me bijgeschoold tot Boundary Based Awareness Coach en Counselor (BBACC), Self-Boundary Awareness Trainer (SBAT), Encouraging Trainer, en EFT (basis)therapeut.

Momenteel maak ik deel uit van het docententeam en bestuur van de internationale Summerschool ICASSI: International Committee of  Adlerian Summer Schools and Institutes.www.icassi.net

 Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG)www.de-nfg.nlen het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).www.rbcz.nu

Pauline Hofstra-website 2017