Pauline Hofstra

Doen en ervaren, en op basis van die ervaring opnieuw keuzes maken. Vanuit de overtuiging dat ik op ieder moment 'heel' ben en nooit 'af'.  'Heel' in de zin van 'één geheel', níet in de zin van 'ongeschonden'. Zolang ik leef, raak ik nooit uitontwikkeld, nooit uitgegroeid. Net als een beukenootje 'één geheel' is, zich ontwikkelt tot een 'heel' plantje en door groeit tot een 'hele' beuk. Altijd 'één geheel', misschien hier en daar geschonden en nooit 'af'.

Ik leef omdat Wij zijn

Hoewel ik uniek ben als individu, ben ik niets zonder andere mensen, zonder de wereld waarin ik leef. Ik geloof dat ik besta omdat wij bestaan. Ik geloof dat wij alleen bestaan in relatie met alles en iedereen om ons heen. Ik geloof dat we als mensen gelijkwaardig zijn en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan hier op aarde. Waar je wieg ook staat of heeft gestaan, je hoort erbij. Ieder mens zou mee moet kunnen doen en meedelen in de welvaart.

We leven als mensen niet op de aarde. We komen net als de dieren en de planten voort uit de aarde. Ook wij zijn natuur en daardoor onlosmakelijk verbonden met alles wat er is en leeft. Alles wat we doen, heeft gevolgen voor anderen en de wereld om ons heen. Daarom gaat onze vrijheid gepaard met verantwoordelijkheid. Wat we vandaag doen, heeft gevolgen voor de wereld morgen. We zijn daarnaast als sociale wezens aangewezen op elkaar en op onderlinge samenwerking. We kunnen veel zelfstandig maar niet alles alleen. Daarom streef ik naar een wereld waarin gelijkwaardigheid de basis is en solidariteit, wederzijds respect en rechtvaardigheid vanzelfsprekend zijn.

Mijzelf zijn, is mijzelf worden

Søren Kierkegaard schreef "Het leven is geen probleem dat moet worden opgelost maar een werkelijkheid die moet worden beleefd". Leven is een werkwoord, en betekent 'naar voren bewegen'. Mens zijn is mens worden, iedere dag opnieuw. Op dit moment ben ik het resultaat van mijn levenservaring en ontwikkeling tot nu toe. En morgen, volgende week en volgend jaar ook. Door moeilijkheden te overwinnen, ontwikkel ik moed, veerkracht, zelfrespect en leer ik mijzelf steeds beter kennen en mijn leven vorm te geven. Ik heb het stuur van mijn leven altijd in handen. Ook als ik - bewust of onbewust - een niet helpende koers vaar. Ik help mijzelf soms in de puree en kan mijzelf er ook weer uithalen.

Met aandacht leven

In mijn dagelijks leven ervaar ik dat leven met oprechte aandacht - onbevangen, met open geest, hart en handen - me de minste energie kost en me in staat stelt adequaat te handelen in steeds wisselende situaties. Weten wat te doen en wat helpend en nodig is, wordt op deze manier meestal snel duidelijk. Met aandacht leven is geen toverstaf die instant geluk brengt. Het houdt in dat je niets uit de weg gaat; dat je je gevoelens van onmacht, pijn en frustratie durft voelen en onderzoeken, evenals de gevolgen van je gedrag voor anderen. Je laat je per situatie leiden door de vraag 'wat kan ik nu doen dat hier nodig is'.

Professie

In mijn praktijk werk ik met mensen die zich willen ontwikkelen en daarbij naar zichzelf durven kijken. Die niet twijfelen aan zichzelf maar wel vraagtekens durven zetten bij wat ze onbewust zijn gaan denken en geloven dat waar is. Als sociaal-psycholoog werk ik met hen samen vanuit respect, vertrouwen, aandacht en bezieling. Ik beschik over een sterk analytisch denkvermogen en kan me goed inleven en verbinden met andere mensen. Daarnaast werk ik systemisch, optimistisch, procesgericht, spiegelend, empathisch en directief.

Ik zie het als de verantwoordelijkheid van iedere volwassene zich zelf  te blijven ontwikkelen en bij te scholen wanneer we in het dagelijks leven een tekort aan visie en vaardigheden ervaren. Niet wat je tot nu toe hebt geleerd of van huis uit hebt meegekregen is bepalend voor wie je morgen zult zijn. Wel je innerlijke houding, de richting die je kiest, wat je wilt leren en wat je er voor over hebt en doet daar te komen waar je wilt zijn.

Opleiding en Ervaring

Na het VWO te hebben afgerond in 1985, heb ik zowel voltijds HBO Maatschappelijk Werk (BSW) als Sociale Psychologie (Universiteit Leiden, MSc) gestudeerd. In 2005 heb ik mijn praktijk Centrum Animare opgericht. Daarvoor was ik werkzaam in het onderwijs als docent, trainer en coach. Ik geniet ervan mij regelmatig bij te scholen en te laten inspireren. Persoonlijk en professioneel.  Zo heb ik me bijgeschoold tot Boundary Based Awareness Coach en Counselor (BBACC), Self-Boundary Awareness Trainer (SBAT), Encouraging Trainer, en EFT (basis)therapeut.

Momenteel maak ik deel uit van het docententeam en bestuur van de internationale Summerschool ICASSI: International Committee of  Adlerian Summer Schools and Institutes.www.icassi.net