‘Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’

Je kunt deze tekst op meerdere manieren lezen. Bijvoorbeeld:  ‘Als jij me niet geeft wat ik nodig heb, dan kan ik niet verder met jou’. Liefde voelen als een uitkomst van de vaak onbewust gehanteerde definitie: ‘ik doe X (ik houd rekening met je, probeer het je naar de zin te maken, offer me op) en dan doe jij Y voor mij (je uit je waardering, reageert teder, of doet hetzelfde voor mij)’. Deze liefde is dan dat wat je voelt als gevolg van, een uitkomst, een bevestiging van buiten af. Ik voel me geliefd, gewaardeerd door jou en zonder die liefde voel ik me niet gezien, onbegrepen, klein, afgewezen,…..

Maar je kunt de tekst ook lezen als: ‘Als ik geen contact meer kan maken met die diepe innerlijke Liefde,

die onvoorwaardelijk is,
die mijn hart verwarmt,
en me mild stemt in de relatie met mijzelf en anderen,
me helpt het goede en de goede intentie te zien in mijzelf en de ander,

zou ik niet in staat zijn de brug te slaan naar jou en de relatie met je te herstellen wanneer we elkaar even kwijtraken. Dat is de Liefde die je voelt als uitgangspunt, als begin, als je innerlijke houding van binnen uit.

Het is precies deze Liefde die we soms uit het oog verliezen, die verborgen ligt onder onze gekleurde waarneming en interpretatie van wat er is. Het is de Liefde waardoor we ons veilig voelen in onszelf, en het veilig maken voor elkaar. De Liefde die maakt dat we elkaar de hand willen en kunnen reiken, in goede en slechte tijden.

Het is precies deze Liefde die ik iedereen vandaag van Harte toewens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *