Social Equality in the Workplace

Social Equality in the Workplace

Op maandag 11 februari verzorgt Marion Balla (counsellor, consultant en internationaal docent, Ottawa, Canada) een interactieve dag-workshop in Nijkerk rond het thema Social Equality in the Workplace. Marion Balla werkt, net als ik, vanuit de mensvisie en psychologie van Alfred Adler. Belangrijke kernwaarden uit Adlers psychologie zijn sociale gelijkwaardigheid, burgerrechten, wederzijds respect en het ontwikkelen … Read More

Over Grenzen en Wensen

Over Grenzen en Wensen

Een grens is meer dan ‘Nee’ durven zeggen ‘Een workshop over grenzen? Heb ik niet nodig. Ik kan mijn grens al heel goed aangeven. Ik zeg tegenwoordig veel vaker ‘nee’ wanneer het mij niet uitkomt.’ Zo wordt er al snel gereageerd wanneer ik noem dat ik een workshop over psychische ik-grenzen geef. Maar dat is … Read More

Compassie en Empathie, wat werkt?

Compassie en Empathie, wat werkt?

Compassie en Empathie Alfred Adler schrijft in Mensenkennis (2016, Bijleveld Utrecht) over ‘gevoelsintuïtie’, een gave die volgens hem bij mensen zeer sterk is ontwikkeld. Volgens Adler is het “onmogelijk met een ander mens werkelijk contact te krijgen zonder zich in zijn toestand te verplaatsen, zonder aan te voelen wat er in hem omgaat” (pag. 60). … Read More

Positive Discipline Parent Educator

Positive Discipline Parent Educator

Graag breng ik jullie de volgende opleiding onder de aandacht. Op 29 & 30 september kun je de opleiding tot Positive Discipline Parent Educator volgen. Raak je niet uitgepraat over het thema ‘opvoeden’? Denk je dat kinderen zich niet eerst slechter hoeven te voelen om te leren van hun gedrag? Geloof je dat kinderen, net … Read More

Van perspectief wisselen

Van perspectief wisselen

Regelmatig kom ik mensen tegen die heel goed denken te weten wat en ook hoe anderen denken. Bijvoorbeeld over hun eigen gedrag of over een bepaalde situatie. Ze denken dan dat ze het perspectief van een ander innemen maar is dat wel zo? Nu doen we dat allemaal wel eens: denken voor een ander. Bijvoorbeeld … Read More

Icassi 2018

Icassi 2018

De afgelopen 2,5 weken was ik in Bonn waar dit jaar voor de 51ste keer de inernationale Summerschool Icassi werd gehouden. Ondanks de voortdurende hitte waren het ook dit jaar waardevolle weken waarin we hebben gelachen, gehuild, geleerd, ontmoet, geëxperimenteerd, muziek gemaakt en gezongen. Icassi wordt ieder jaar georganiseerd in een ander land. De deelnemers … Read More

Het pingpong spel in relaties

Het pingpong spel in relaties

Ken je dat? Je doet niets fout en toch loopt het verkeerd af? Dat overkomt veel partners in een relatie. Voor ze het weten belanden ze in een strijd dat wel wat weg heeft van een fel pingpong spel. De ene partner doet of zegt iets waarop de ander ook weer iets doet of zegt … Read More

Nationale Moed Dag 2018

Nationale Moed Dag 2018

Als participant van het Adler Netwerk Nederland nodig ik je van harte uit deel te nemen aan de Nationale Moed Dag in Amersfoort op 21 april. De Nationale Moed Dag is een dag waar je nieuwe ideeën krijgt aangereikt en inspiratie opdoet, kortom waar je weer nieuwe moed verzamelt. Op de website www.adlerspsychologie.nl tref je … Read More

Over de liefde dus…

Over de liefde dus…

‘Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’ Je kunt deze tekst op meerdere manieren lezen. Bijvoorbeeld:  ‘Als jij me niet geeft wat ik nodig heb, dan kan ik niet verder met jou’. Liefde voelen als een uitkomst van de vaak onbewust gehanteerde definitie: ‘ik doe X (ik houd rekening met je, probeer het … Read More

‘Wat beweegt me?’

‘Wat beweegt me?’

Verdiepingsbijeenkomst ‘Wat beweegt me?’ voor iedereen die zich zelf wil blijven ontwikkelen en benieuwd is hoe de optimistische en holistische psychologie van Alfred Adler hieraan kan bijdragen. Tijdens de bijeenkomst wisselen oefeningen en het bespreken van informatie rond het thema elkaar af. ‘Waar kom jij voor in beweging? Wat vind je belangrijk in je leven? … Read More