HEEL maar niet AF

HEEL maar niet AF

Door de jaren heen heb ik veel gestoeid met het begrip ‘goed genoeg’ zijn. Ergens heb ik het nooit goed kunnen verteren en bleef het weer opspelen, kwam het thema weer omhoog. We zijn niet goed, we zijn niet fout, we zijn goed genoeg, we zijn oké. Ik zeg het maar eerlijk: ik word er … Read More

Houd ik wel van jou?

Houd ik wel van jou?

Veel mensen vragen zich wel eens af of ze nog wel van hun partner houden. Ze realiseren zich dat het ‘gevoel’ weg is. En als het ‘gevoel’ weg is dan houd ik waarschijnlijk niet meer van je. Het ‘gevoel’ moet er zijn, als bewijs dat ik van je houd. Maar hoe ontstaat dat ‘gevoel’ eigenlijk? … Read More

Compliment of waardering?

Compliment of waardering?

Alfred Adler en Rudolf Dreikurs waren grote voorstanders van ‘bemoedigen’ (anderen en jezelf) in plaats van ‘loven, prijzen en bestraffen’. Maar hoe zit het nu met het geven van complimenten? Hoe uit je dan je waardering op een bemoedigende manier? En is er een verschil tussen een compliment en het uiten van je waardering? De betekenis … Read More

Communicatieproblemen

Communicatieproblemen

Wanneer mensen een afspraak hebben gemaakt voor een eerste gesprek, stuur ik hen een intakeformulier toe met de vraag of ze dit alvast willen invullen. Op deze manier ontvang ik naast de benodigde persoonlijke gegevens ook een eerste indruk van de ervaren problemen. Bij relatieproblemen wordt vrijwel altijd genoemd dat er sprake is van ‘communicatieproblemen’. … Read More

Voor lief nemen of liefhebben

Voor lief nemen of liefhebben

In mijn praktijk komen veel mensen die twijfelen aan hun relatie. Ze zijn zich bijvoorbeeld bewust geworden van het feit dat ze niet meer van hun partner houden. Vaak is dat voor 1 van de partners een reden om de kwaliteit van de relatie ter sprake te brengen. De boodschap ‘mijn gevoel voor jou is … Read More

Gevoelens delen, hoe doe je dat?

Gevoelens delen, hoe doe je dat?

Leven betekent in relatie staan met mensen, dieren, de wereld om je heen. Iedere dag ervaren we nieuwe situaties, die we waarnemen en waar we betekenis aan geven. We ervaren gevoelens die het gevolg zijn van de conclusies die we trekken op basis van wat we zien, horen, aanraken, proeven of ruiken. We kunnen ook … Read More

Verslaafd of Bewust handelen?

Verslaafd of Bewust handelen?

Er is een dag die bekend staat als Black Friday. Op die dag is er van alles in de uitverkoop. Op tv zie je hoe mensen met helmen op over elkaar heen buitelden op weg naar overvolle schappen. De schappen worden omver gelopen, producten vallen op de grond en mensen graaien producten uit elkaars handen. … Read More

Social Equality in the Workplace

Social Equality in the Workplace

Op maandag 11 februari verzorgt Marion Balla (counsellor, consultant en internationaal docent, Ottawa, Canada) een interactieve dag-workshop in Nijkerk rond het thema Social Equality in the Workplace. Marion Balla werkt, net als ik, vanuit de mensvisie en psychologie van Alfred Adler. Belangrijke kernwaarden uit Adlers psychologie zijn sociale gelijkwaardigheid, burgerrechten, wederzijds respect en het ontwikkelen … Read More

Over Grenzen en Wensen

Over Grenzen en Wensen

Een grens is meer dan ‘Nee’ durven zeggen ‘Een workshop over grenzen? Heb ik niet nodig. Ik kan mijn grens al heel goed aangeven. Ik zeg tegenwoordig veel vaker ‘nee’ wanneer het mij niet uitkomt.’ Zo wordt er al snel gereageerd wanneer ik noem dat ik een workshop over psychische ik-grenzen geef. Maar dat is … Read More

Compassie en Empathie, wat werkt?

Compassie en Empathie, wat werkt?

Compassie en Empathie Alfred Adler schrijft in Mensenkennis (2016, Bijleveld Utrecht) over ‘gevoelsintuïtie’, een gave die volgens hem bij mensen zeer sterk is ontwikkeld. Volgens Adler is het “onmogelijk met een ander mens werkelijk contact te krijgen zonder zich in zijn toestand te verplaatsen, zonder aan te voelen wat er in hem omgaat” (pag. 60). … Read More