Een grens is meer dan ‘Nee’ durven zeggen

‘Een workshop over grenzen? Heb ik niet nodig. Ik kan mijn grens al heel goed aangeven. Ik zeg tegenwoordig veel vaker ‘nee’ wanneer het mij niet uitkomt.’ Zo wordt er al snel gereageerd wanneer ik noem dat ik een workshop over psychische ik-grenzen geef. Maar dat is slechts één klein onderdeel van wat er over je Ik-grens te leren en ontwikkelen valt.

De manier waarop jij je grens aangeeft, omvat niet alleen het ‘nee’ zeggen maar ook de manier waarop je ‘ja’ zegt tegen iets. Het heeft te maken met wat je wel of niet deelt vanuit jouw innerlijke wereld met anderen. Met welk, bewust of onbewust doel, we kiezen wat we delen met anderen. En hoe dit de relatie tussen jou en de ander beïnvloedt.

Mijn grens zegt: Jij anders dan Ik

Sommige mensen ervaren geen duidelijke grens tussen zichzelf en anderen. Het kan hen onzeker en kwetsbaar maken. Anderen denken dat er tussen partners geen grenzen zouden moeten bestaan. Dat alles open en gedeeld moet worden. Ze beseffen niet dat duidelijke psychische ik-grenzen nodig zijn willen we ons echt verbonden met elkaar kunnen voelen. Duidelijke ik-grenzen geven je houvast, zijn belangrijk voor een gevoel van ‘eenheid’, identiteit. Ze helpen je onderscheiden ‘wat van jou is en wat van de ander’. Erg jonge kinderen ervaren nog geen onderscheid tussen zichzelf en de wereld om hen heen. Ze hebben nauwelijks grenzen en kunnen spontaan gaan huilen wanneer er iemand in hun omgeving verdrietig is. Ze ervaren wat ze voelen alsof het hun eigen gevoel is. Idealiter helpen ouders hun kinderen bij het ontwikkelen en onderhouden van hun eigen grenzen.

Of je nu een duidelijke, stevige of doorlaatbare grens hebt ontwikkeld, beïnvloedt wat je ervaart in relaties met mensen en de wereld om je heen. En hoe je grenzen onbewust zijn gevormd, heeft weer alles te maken met de bewegingsstijl die je in je kinderjaren hebt gevormd.

Mijn grens: wat deel ik en hoe deel ik met jou?

Veel mensen hanteren onbewust een pijn-vermijdende bewegingsstijl. ‘Ik heb geen zin in gedoe’ en ga de confrontatie daarom liever uit de weg. Alsof ze onbewust concluderen ‘dit red ik niet’ of ‘hier komt alleen maar ellende van (waar ik niet mee weet om te gaan)’. Ze vermijden een pijnlijke confrontatie met een onaangenaam gevoel dat al langer in hen leeft en waarmee ze niet in contact willen komen. Het gevolg van een ‘pijn-vermijdende’ bewegingsstijl is dat je vooral gericht bent op wat je niet wilt en onvoldoende ontwikkelt wat het is dat je wenst, dus wel wilt (behalve ‘rust’). Bovendien deel je niet wat er in je omgaat en kan de ander daar vervolgens geen rekening mee houden.

Andere mensen hanteren een confronterende bewegingsstijl. Ze delen hun gevoelens voornamelijk door emotioneel te reageren wanneer het niet gaat zoals ze wensen. Dat kan geïrriteerd, boos, verwijtend, eisend of zelfs agressief zijn. ‘Wat maak je me nou? Dit pik ik niet!’ Maar ook huilend, angstig of paniekerig. ‘Dit wil of kan ik niet, help!’ Anderen ervaren dit bijvoorbeeld als bedreigend en dwingend. Als een golf of storm die over hen heen raast. Of als een beroep waar ze niet onderuit kunnen. Emotioneel reageren op basis van onaangename gevoelens leidt meestal tot dis-connectie dan tot connectie, tot defensief of aanvallend gedrag dan tot echt contact.

Van je Ik-grens bewust zijn

Bewust worden van je psychische ik-grens en hoe je deze hanteert in relaties met andere mensen, opent nieuwe deuren. Het helpt je beter begrijpen wat er in jou en de ander omgaat. Het helpt je respectvol om te gaan met jezelf en anderen.
De training Grenzen stellen met compassie versterkt bovendien je identiteit en gevoel van eigenwaarde. Voor iedereen die meer autonomie en verbondenheid wil ervaren.

Workshop Ik-grensbewustzijn: vrijdag 23 november, 14.00 – 17.00 uur, Centrum Biru Kai, Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, €25,00.

Training Grenzen stellen met Compassie: start woensdag 16 januari 2019 (8x), 19.30 – 21.30 uur, Centrum Animare, De Vos van Steenwijkstraat 62 De Wijk, €200,00.

Graag tot ziens!

Pauline Hofstra
(zie ook Agenda)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *