Social Equality in the Workplace

Op maandag 11 februari geeft Marion Balla (therapist, counsellor, consultant, educator, Ottawa, Canada) een interactieve workshop in Nijkerk. Haar werk is gebaseerd op de mensvisie en psychologie van Alfred Adler. Kernwaarden in Adlers psychologie zijn sociale gelijkwaardigheid, wederzijds respect en het stimuleren van democratie op alle terreinen van ons leven. In deze interactieve workshop verkennen we samen waarom sociale gelijkwaardigheid binnen relaties zo belangrijk is, hoe we het kunnen bereiken en kunnen ondermijnen. Sociale gelijkwaardigheid vereist een nieuwe manier van (persoonlijk) leiderschap en omgaan met elkaar.

De bijeenkomst vindt plaats op: 11 februari 2019, in De Schakel te Nijkerk, van 9.30 - 16.00 uur. Organisatie: Nederlandse Werkgemeenschap Individual Psychologie (NWIP) en Shared Ambition. Prijs: €75,00 (€60,00 voor NWIP leden). Opgave: nwip.info@gmail.com

Training ‘Grenzen stellen met compassie’

De training Grenzen stellen met compassie leert je je grenzen herkennen en bewaken. Dit is belangrijk omdat het respecteren van onze psychische grens essentieel lijkt voor ons gevoel van geluk en kracht. Onze ik-grens vormt en ontwikkelt zich gaandeweg in ons leven.In deze praktisch opgezette training leer je met oefeningen, mindfulness en luistermeditaties in 8 weken je persoonlijke grenzen kennen en ontwikkelen. De training geeft je, naast theoretische uitleg, handvatten je grenzen te versterken. Hierdoor leer je je steeds beter en gemakkelijker beschermen, zonder het contact met de ander en de omgeving te verliezen.Gezonde innerlijke grenzen leiden tot compassie, empathie en een respectvolle omgang met jezelf en anderen.

De training wordt gegeven door Pauline Hofstra en start op woensdagavond 16 januari in Centrum Animare, De Vos van Steenwijkstraat 62, 7957 BH De Wijk, 19.30 - 21.30 uur.Informatie en opgave: gp.hofstra@gmail.com of 06-25118619. Kosten training: €200,00.