Centrum Animare

Animare betekent 'bezielen, inspireren, bemoedigen, prikkelen, versterken, (weer) tot leven wekken'. En dat is precies waar het in mijn praktijk om gaat en wat ik als psycholoog graag doe. Ik ondersteun mensen die beseffen dat ze bij zichzelf moeten zijn wanneer ze zich willen ontwikkelen. Mensen die het lef hebben zichzelf te ontmaskeren en de gevolgen van hun eigen denk- en gedragspatronen onder ogen durven zien. Zodat zij zelf bewust het stuur van hun leven in eigen hand nemen. En ook bewuster reageren in relaties met anderen.

Bewust leven in relaties

Het gaat in mijn praktijk niet alleen om het ontwikkelen van zelfbewustzijn maar ook om het ontwikkelen van sociaal of relatie bewustzijn. Mensen ontwikkelen zich tot mens in relaties met andere mensen. Mens ben je alleen in relatie met andere mensen. Je leert en ontwikkelt je daarom ook alleen in relaties met anderen.

Leven in plaats van overleven

Leven is bewegen, daar ontkomen we niet aan. Hoe we bewegen en of we ons ook ontwikkelen is een keuze. Heb je het idee dat je vastloopt in sommige relaties? Geloof je dat het anders kan maar weet je niet goed hoe? Ben je bereid ingesleten patronen te veranderen ook als dit met onrust gepaard gaat? En heb je lef genoeg om jezelf onder ogen te komen? Neem dan contact met me op. Ik help je graag vooruit!

Begeleiding

Je kunt bij Centrum Animare terecht voor individuele begeleiding, begeleiding bij het versterken van je relatie en opvoedingsvragen. Daarnaast geef ik workshops, trainingen (in binnen en buitenland) en advies aan particulieren en professionals.

Van Harte Leven

Wanneer we stevig in onszelf verankerd zijn, een optimistisch en realistisch beeld hebben van onszelf, anderen en de wereld waarin we leven, zijn we in staat van harte te leven. We ervaren dat we enerzijds onderdeel zijn van het grotere geheel en anderzijds altijd uniek en autonoom invloed hebben en bijdragen aan het grotere geheel.

Leven naar je eigen waarden

Van harte leven betekent dat je moedig en zelfbewust leeft naar je eigen waarden en anderen stimuleren dat ook te doen. Je beseft dat ieder mens uniek is, en een eigen eigen ervaringswereld en privé logica heeft. En dat we alleen echt contact kunnen hebben met elkaar wanneer we 'luisteren om te begrijpen', in plaats van 'luisteren om te reageren'.

Onderling verbonden

Mensen die van harte leven beseffen dat hun gedrag altijd gevolgen heeft voor anderen en de wereld om hen heen. Ze streven er daarom naar op een positieve manier bij te dragen aan het grotere geheel. Vanuit de overtuiging: wat goed is voor ons is ook goed voor mij omdat ik ook onderdeel ben van dit grotere 'WIJ'.  het grotere geheel is ook goed voor hen omdat ze zich verbonden voelen en weten dat iedereen waardevol is en respect verdient.

Gelijkwaardig maar niet gelijk

Van harte leven betekent: beseffen dat mensen gelijkwaardig maar niet gelijk zijn. Ieder mens is waardevol en nodig. Iedereen verdient respect. Iedereen heeft het nodig zich geliefd geaccepteerd, gezien, gehoord en begrepen te voelen.

Gemeenschapsgevoel

Mensen zijn sociale wezens en aangewezen op samenwerking met anderen. We ontwikkelen ons alleen tot de beste versie van onszelf wanneer wij onze talenten en vaardigheden inzetten voor het grotere geheel. Begeleiding vanuit Centrum Animare ondersteunt je hierbij.