Welkom bij Centrum Animare

Animare betekent 'bezielen, inspireren, bemoedigen, prikkelen, versterken, (weer) tot leven wekken'. En in mijn praktijk heeft dat betrekking op: 'ontwikkeling, zelf-bewust en relatie-bewustzijn ontwikkelen, innerlijke en relationele patronen onderzoeken, jezelf en anderen beter leren kennen, van perspectief wisselen, leren in relaties'.

Bewust leven

Ik ondersteun mensen die willen leren en zich willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld wanneer ze vast (dreigen te) lopen. Mensen die het contact met zichzelf en anderen willen herstellen en verbeteren. Die het lef hebben de blik naar binnen te richten en durven waar te nemen en te ervaren wat er in hen leeft. En de gevolgen van hun gedrag durven te onderzoeken. Zodat zij zelf bewust het stuur van hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. Het pad naar een gelukkiger leven gaat via het vergroten van zelf kennis en 'zelf bewust leven'. Let op: je moet dit niet alleen willen, je moet er ook toe in staat zijn. Wanneer je ernstig getraumatiseerd, depressief, wanhopig of suïcidaal bent, verwijs ik je door naar collega (GZ) psychologen. Ik diagnosticeer niet en behandel geen psychische stoornissen maar begeleid mensen die zich willen ontwikkelen.

Bewust leven in relatie met anderen

Het gaat in mijn praktijk naast het ontwikkelen van zelfbewustzijn ook om het ontwikkelen van sociaal of relatie bewustzijn. Als mensen zijn we onderling verbonden en van elkaar afhankelijk. Alles wat we doen heeft gevolgen voor andere mensen en de wereld om ons heen. We ontstaan uit andere mensen en ontwikkelen ons tot mens in relaties met andere mensen. Mens ben je nooit alleen. Omdat we op samenwerking zijn aangewezen, zijn goede relaties van wezenlijk belang.

Leven in plaats van overleven

Leven is bewegen, daar ontkomen we niet aan. Hoe we bewegen en of we ons ook ontwikkelen is een keuze. Heb je het idee dat je vastloopt in jezelf of in sommige relaties? Geloof je dat het anders kan maar weet je niet goed hoe? Ben je bereid ingesleten patronen te veranderen ook als dit met onrust gepaard gaat? En heb je lef genoeg om jezelf onder ogen te komen? Neem dan contact met me op. Ik help je graag vooruit!

Psychologische dienstverlening

Je kunt bij Centrum Animare terecht voor individuele begeleiding, begeleiding bij het versterken van je relatie en opvoedingsvragen. Daarnaast geef ik workshops, trainingen (in binnen en buitenland) en advies aan particulieren en professionals.

Moedig Richting Verbinden

Wanneer we stevig in onszelf verankerd zijn, een optimistisch èn realistisch beeld hebben van onszelf, anderen en de wereld waarin we leven, zijn we in staat met wisselende situaties om te gaan en ontwikkelen we veerkracht. We ervaren dat we enerzijds onderdeel zijn van het grotere geheel en anderzijds altijd uniek en autonoom invloed hebben en bijdragen aan het grotere geheel.

Van Harte Leven

Van harte leven betekent dat je moedig en zelfbewust leeft naar je eigen waarden en anderen stimuleert dat ook te doen. Je beseft dat jouw vrijheid, ook de vrijheid van anderen is. Je bent je ervan bewust dat ieder mens uniek is, en een eigen ervaringswereld en privé logica heeft. En dat we alleen echt contact kunnen hebben met elkaar wanneer we 'luisteren om te begrijpen', in plaats van 'luisteren om te reageren'.

Onderling verbonden

Mensen die van harte leven beseffen dat hun gedrag altijd gevolgen heeft voor anderen en de wereld om hen heen. Ze voelen zich verbonden met en verantwoordelijk voor het grotere geheel. En streven er naar op een positieve manier bij te dragen. Niet door zichzelf weg te cijferen. Juist door hun eigen wensen en grenzen net zo serieus te nemen als die van anderen. Vanuit de innerlijke overtuiging dat iedereen waardevol is en respect verdient.

Gelijkwaardig maar niet gelijk

Van harte leven betekent: beseffen dat mensen gelijkwaardig maar niet gelijk zijn. Ieder mens is waardevol en nodig. Iedereen verdient respect, ruimte, een eigen plek. Iedereen heeft het nodig zich geliefd geaccepteerd, gezien, gehoord en begrepen te voelen. En iedereen leert en ontwikkelt zich door te vallen en weer op te staan.

Gemeenschapsgevoel

Mensen zijn sociale wezens en aangewezen op samenwerking met anderen. We leven niet alleen voor onszelf. We ontwikkelen ons alleen tot de beste versie van onszelf wanneer wij onze talenten en vaardigheden inzetten voor het grotere geheel. Begeleiding vanuit Centrum Animare ondersteunt je hierbij.