Welkom bij Centrum Animare

Animare betekent 'bezielen, van een hart voorzien, (weer) tot leven wekken, inspireren, versterken'.

Vanuit Centrum Animare faciliteer en train ik mensen die verbonden willen leven en zich verbonden willen voelen in hun relaties met anderen en  in de wereld. Mensen die zich zelf en anderen beter willen begrijpen. Mensen die hun betrokkenheid, hun vermogen tot compassie en empathie, willen ontwikkelen. Mensen die hun blik en perspectief willen verruimen. Mensen die willen kunnen luisteren om te begrijpen, in plaats van luisteren om te reageren.

Verbonden leven

Betrokkenheid vraagt om een houding van ontvankelijkheid: voor onze eigen innerlijke wereld, de innerlijke werelden van anderen en de wereld waarin we samen leven. Open staan voor het vreemde, het ongekende, het onverwachte, voor het andere buiten onszelf.

Mens zijn we namelijk niet alleen. Als mensen zijn we van elkaar en van de wereld waarin we leven afhankelijk. Alles wat we doen, heeft gevolgen voor alles en iedereen om ons heen. Als mensen zijn we daarom op samenwerking aangewezen. Niet alleen met elkaar, maar met alles wat er is. Samenwerken betekent voortdurend afstemmen op en aansluiten bij elkaar. Het is een proces waarbij we een relatie met elkaar aangaan en ons telkens weer met elkaar verbinden. Samenwerken vergt een innerlijke houding van gelijkwaardigheid en oprechte interesse in elkaar.

Dat we met andere woorden zuivere, oprechte aandacht voor elkaar kunnen hebben en onze aannames durven onderzoeken.

Aandachtig leven

We leven in een wereld waarin om onze aandacht wordt gevochten. Onze telefoon is een smartphone geworden. Handig gereedschap waarmee we in korte tijd informatie kunnen opzoeken en uitwisselen, onze boodschappen mee kunnen betalen en met elkaar kunnen communiceren.

Als mens zijn we 'geboren' om ons met anderen te verbinden. Talrijke social media apps op onze smartphone stellen ons in staat onze menselijke behoefte aan erkenning en aandacht (zie mij, hoor mij, accepteer mij, waardeer mij) te bevredigen. Wie sociale media gebruikt, hoeft tegenwoordig niet meer om aandacht of sociale interactie verlegen te zitten.

"We are more wired but we're less connected" - Gabor Maté

De andere kant van het verhaal is dat het gevecht om onze aandacht ten koste gaat van ons vermogen aandachtig bij onszelf, anderen en onze omgeving stil te staan. Wanneer deze menselijke hulpbron 'aandacht' uitgeput raakt, zijn we minder goed in staat stil te staan bij onze gedachten, gevoelens en gedrag. En vermindert onze betrokkenheid bij elkaar en de wereld waarin we leven. Met allerlei 'verbroken verbindingen', ervaren afstand en gevoelens van eenzaamheid tot gevolg.

Verbinden en opnieuw verbinden

De wereld waarin we leven is groter dan onze eigen innerlijke wereld. Alles in de wereld is aan verandering onderhevig. Geen dag is hetzelfde en ook wij veranderen door wat we meemaken. Leven betekent doen, ervaren, afstemmen en bijstellen, ontwikkelen. Iedere dag opnieuw. Daarom is het belangrijk dat we iedere dag opnieuw in staat zijn onze aandacht bewust te richten op wat binnen en buiten ons is, en ons keer op keer verbinden voelen met elkaar en de wereld om ons heen.

"Genuine connections happens between people, not between pieces of technology"  - Gabor Maté

 

Van Harte Leven

Van harte leven betekent leven met bewuste aandacht voor de wereld om je heen, voor anderen en jezelf. Voor de dingen die je doet en de gevolgen daarvan voor anderen en de wereld waar we allemaal onderdeel van zijn. Vanuit het besef dat we als mensen niet gelijk maar wel gelijkwaardig zijn. Daarom is jouw vrijheid voor mij net zo belangrijk als mijn vrijheid.

"Gelijkwaardigheid is de ziel van vrijheid; er is in feite geen vrijheid zonder gelijkwaardigheid." - Frances Wright

Open en Oprecht

Van harte leven doe je iedere dag open en oprecht. Open voor wat er in je en om je heen gebeurt. Oprecht omdat je wat er is en wat er gebeurt echt ervaart. Je gaat de huidige realiteit niet uit de weg.

Moedig

Je durft alles te voelen en te onderzoeken wat er in je omgaat en neemt de ervaringen van anderen net zo serieus als die van jezelf. Je bent je bewust dat de ander echt anders is dan jij (denkt). Je gedraagt je in relaties met anderen gelijkwaardig en respectvol.

Je gaat ongemak en je eigen aandeel in lastige situaties niet uit de weg. Je durft je mening en keuzes bij te stellen op basis van nieuwe inzichten.

Je durft je wensen en grenzen aan te geven. Je durft zo nodig risico's te nemen en tegen de stroom in te zwemmen. Je bent in jezelf 'gezekerd' en ervaart innerlijke kracht en ontwikkelt veerkracht. Al doende ben je steeds minder met jezelf - jezelf beschermen en verdedigen - bezig. Je leert onbevangen waarnemen wat er is en je zet je kennis en vaardigheden in om te doen wat nodig is. In iedere situatie waarin jij je bevindt.

"Voor jezelf zorgen is voor je relatie met anderen zorgen" - Pauline Hofstra

Als je van harte leeft, ervaar je nog steeds onplezierige gevoelens als onrust, angst, spanning, verdriet en ander ongemak. Je gaat ze alleen niet meer uit de weg. Moedig ben je als je ervoor kiest je niet meer te laten leiden door sociale angst en eigen belang maar door de vraag 'wat is hier nu nodig en hoe kan ik daar aan bijdragen'. Zo haal je het beste uit jezelf. Je verrijkt niet alleen je eigen leven, ook dat van anderen.

Mens, durf te Leven

Wil jij doen wat nodig is? Willen jullie je weer verbonden voelen met elkaar en leren luisteren om te begrijpen in plaats van luisteren om te reageren? Wil jij je relaties versterken en je verbonden voelen met anderen? Durf je je eigen houding en gedrag te onderzoeken? Wacht dan niet langer en neem contact met me op.

"Durven is je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen."
- Søren Kierkegaard

Let op: Geen Therapie

Begeleiding en training vanuit Centrum Animare is géén therapie en de factuur wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Ben je ziek, oververmoeid, angstig, burnout, depressief, in de war of heb je last van een onverwerkt trauma? Is er sprake van een ernstige relatiecrisis? Neem dan contact op met het maatschappelijk werk, een therapeut, counselor, of (GZ) psycholoog. De huisarts kan je hierbij adviseren.