Van Harte Opvoeden

Kinderen worden warmer dan ooit ontvangen. Toch ervaren veel ouders dat het thuis soms anders gaat dan zij zouden willen. We willen genieten van onze kinderen maar soms…
“Ik houd van mijn kind maar er zijn situaties waar ik niet goed mee om weet te gaan. Wat ik ook doe, het heeft geen effect.”

“Ik zie mezelf soms dingen doen die ik eigenlijk helemaal niet meer doe. Ik voel me dan machteloos en schuldig. Ik wil wel anders maar weet niet hoe.”

Wat we van opvoeden geleerd hebben is vooral wat we in onze opvoeding hebben ervaren. Veel methoden uit onze jeugd passen niet meer in deze tijd. De meeste ouders willen dat hun kinderen beseffen dat hun gedrag gevolgen heeft voor anderen, dat zij zich verantwoordelijk gedragen en voor zichzelf en anderen leren zorgen.

Maar hoe stimuleer je dat?
Vooral door zelf het goede voorbeeld te geven. Door zelf te doen wat jij je kind wilt leren. Ouders geven door hun eigen gedrag de richting aan. 
En verder, door stil te staan bij wat de effecten zijn van je gedrag op de lange termijn. Ben je bijvoorbeeld snel geneigd verantwoordelijkheid van je kind over te nemen en te doen wat je kind zelf kan of moet leren? Realiseer je dan dat je kind hieruit kan concluderen dat het niet capabel is en altijd geholpen moet worden. 

 

Warm en duidelijk

Laat je kind ervaren dat je vertrouwt op zijn of haar vermogens zich positief en sociaal te ontwikkelen. 
Help je kind zelf te leren nadenken in plaats van te bepalen hoe het moet denken.
Laat je kind leren van de gevolgen van zijn of haar gedrag. Leer je kind  dat ongelukjes ook opgeruimd moeten worden en dat fouten kunnen worden hersteld of goedgemaakt.
Merk inspanningen en vorderingen op en waardeer ze.
Neem je kind serieus, laat het meedenken, meepraten, meehelpen. Laat je kind ervaren: ‘jij maakt het verschil, zonder jou is het niet hetzelfde hier, je bent waardevol, nodig, ik mis je als je langere tijd weg bent’.

Kinderen leren verantwoordelijkheid dragen door verantwoordelijkheid te krijgen.
Kinderen leren zelfstandig nadenken wanneer ze gevraagd worden hun mening te geven.
Kinderen leren samenwerken door mee te helpen, mee te mogen doen.

Je bent van harte welkom wanneer je als ouder af en toe de moed verliest en zelf ook wel wat bemoediging kunt gebruiken.